พิธีไหว้ครูสาขาวิชาภาษาจีน

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์