นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาศิลปกรรม อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังเก่า)