โครงการอบรมนักศึกษาใหม่สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมนักศึกษาใหม่สาขาวิชานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลจังหวัดลพบุรี, ศาลแขวงลพบุรี, ศาลเยาวชนและครอบครัว, บังคับคดีจังหวัดลพบุรี, เรือนจำจังหวัดลพบุรี สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี, สำนักงานกฎหมายซีพีเอ็ม ลอว์ เฟิร์ม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี