นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาญี่ปุ่น อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์