โครงการค่ายนิติสัมพันธ์

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการค่ายนิติสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 12 – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติน้ำตกวังตะไคร์ และ ริมธาร รีสอร์ท จ.นครนายก