พิธีถวายพระพรชัยมงคล
ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสภานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงินของหน่วยราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล