พิธีถวายพระพรชัยมงคล

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในการนี้ นางสาวระวีวรรณ นาคโชติ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นผู้แทนคณบดี ถวายพานพุ่มในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสภานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566