มรท. จัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นระยะเวลา 3 วัน คือในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566 โดยในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นการปฐมนิเทศและการฝึกซ้อมกลุ่มย่อยในทักษะด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะการยืน การเดิน การถวายความเคารพ การเอางาน การถอยหลัง การหมุนตัว และการถือปริญญาบัตร วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เป็นการฝึกซ้อมกลุ่มย่อยประกอบการขานนามบัณฑิต และการฝึกซ้อมทักษะการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประกอบการการขานนามบัณฑิต ส่วนในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เป็นการซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งเป็นการซ้อมเสมือนวันจริงแบบเต็มรูปแบบ