โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน การทำงาน จากรุ่นพี่สู่น้องรุ่นใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน การทำงาน จากรุ่นพี่สู่น้องรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ สวนอาหารบัวหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี