ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิต

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตและบันทึกภาพร่วมกันบริเวณซุ้มแสดงความยินดีของแต่ละสาขาวิชา อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและกล่าวต้อนรับญาติบัณฑิตบริเวณโถงกิจกรรมชั้น 2 บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข