ต้อนรับและร่วมประชุมกับบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษา ให้เกียรติต้อนรับและร่วมประชุมกับบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด และโรงเรียนดนตรียามาฮ่า นำโดย นายธวัชชัย เศรษฐจินดา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และผู้อำนวยการโรงเรียนดนตรียามาฮ่าสุจินดา ลพบุรี นายศรชัย ผ่องน้อย ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสินค้าเครื่องดนตรีและงานโครงการ และนายพรเทพ ภูมิพฤกษ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายคอมโบ้และอิเล็คทรอนิกส์คีย์บอร์ด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนี้ ได้ประชุมวางแผนกิจกรรมการประกวดบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ จังหวัดลพบุรี (Lopburi Guitar Day) ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมทั้งร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านหลักสูตรดนตรี การพัฒนา ส่งเสริมดนตรีสากลของสาขาวิชาดนตรีศึกษา และวงการดนตรีในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี