โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยวะคะยะมะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง ชั้น 3 อาคาร 21