ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทีม 6 Salt Art) จังหวัดลพบุรี ผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับประเทศ ตัวแทนระดับภาคกลาง 8 ทีมสุดท้าย โครงการส่งเสริมพัฒนาการออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน และมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์