ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวอมรา โพธิ์ทอง

ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวอมรา โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรีได้รับรางวัล เพชรเทพสตรี ประจำปี 2566 ประเภทศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี