ขอเเสดงความยินดีกับ นางสุภรัตน์ เครือวงษา

ขอเเสดงความยินดีกับ นางสุภรัตน์ เครือวงษา ได้รับรางวัล เพชรเทพสตรี ประจำปี 2566 ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี