ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคำ

ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคำ ได้รับรางวัล เพชรเทพสตรี ประจำปี 2566 ประเภทอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี