ให้กำลังใจนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมอวยพรและให้กำลังใจนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ในโอกาสที่จะเข้าร่วมประกวดการออกแบบตัดเย็บ “ชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก” ระดับประเทศ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ในการนี้ มีอาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม ผู้ช่วยคณบดี เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม