จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ เนื่องในวาระ 48 ปี

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ เนื่องในวาระ 48 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง อาคาร 21 ในการนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี