ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัล อาจารย์ผู้สอนดีเด่น (TRU Outstanding Teaching Award) ในโอกาสครบรอบ 103 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี