สั่งเสื้อ HUSO TRU limited Edition รอบเก็บตก
📣 สั่งเสื้อ HUSO TRU limited Edition รอบเก็บตก
ศิษย์เก่าที่มาร่วมงาน 48 ปี ที่คิดถึงคืนสู่เหย้าชาว มนส. พลาดซื้อเสื้อไป เพราะหลายไซซ์หมด ทีมงานจึงตัดสินใจเปิดรับสั่งเสื้อรอบสุดท้ายให้ทุกคนได้มีไว้เป็นที่ระลึก เป็นความทรงจำให้คิดถึง
สั่งซื้อผ่านระบบ หรือสั่งด้วยตนเองได้ที่ห้องรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3
หรือห้องงานกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
📌ภายใน 13 ตุลาคมนี้