มนส. จัดงาน 48 ปี ที่คิดถึง คืนสู่เหย้า … ชาว มนส.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน 48 ปี ที่คิดถึงคืนสู่เหย้าชาว มนส. เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับอาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าที่ให้เกียรติร่วมงาน

ช่างภาพ Phakphum Chitchamnong