ด้วยรักและผูกพัน อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์

ด้วยรักและผูกพัน อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  วาระเกษียณอายุราชการ ปี 2566