ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 “ร่วมแบ่งปันทุนทรัพย์สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา” บริจาคทุนการศึกษาสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ติดต่อให้ทุนได้ที่งานกิจการนักศึกษาภายในวันที่ 17 พ.ย. 66 อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ โทร 081-536-5951 คุณจุฑามาศ ฉิมช้าง(เดียร์) โทร 089-055-6486