เปิดรับสมัครหนุ่มฉลาด สาวเฉลียว และหนุ่มสาวสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2566

หนุ่มฉลาด สาวเฉลียว และหนุ่มสาวสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครแล้ว !!! ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าประกวดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ อาคาร 21 ชั้น 4 ห้อง 21/401 เท่านั้นหมายเหตุ : ส่งตัวแทนสาขาจับสลากหมายเลขผู้เข้าประกวดและรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการประกวดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566