พิธีทำบุญประจำปีและงานปีใหม่

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญประจำปีและงานปีใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์