ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์