ขอขอบคุณ คุณนดุจ บริษัท Stepgeek TV
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณนดุจ บริษัท Stepgeek TV มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา และ ชมรมคอสเพลย์และวัฒนธรรมนานาชาติ TRU จำนวน 150,000 บาท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
https://vt.tiktok.com/ZS8YgCDun/ (ขอบคุณข้อมูล)