เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมประกวด TRU COSPLAY CONTEST
เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมประกวด TRU COSPLAY CONTEST
งานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เทพสตรี 2566 (HUSO TRU OPEN HOUSE 2023)
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สอบถามรายละเอียด อ.ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี 063-197-9664
น.ส.ณัฐมล พุ่มมาก 089-518-3496 หรือทางเพจ
ชมรมคอสเพลย์และวัฒนธรรมนานาชาติ TRU