ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 “รวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีกรดต่าย” ประกอบด้วยพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ถวายปิ่นโตพระสงฆ์ พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และงานรวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีกระต่าย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารรัตนเทพสตรี ในการนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี