วางแผนการดำเนินงานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เทพสตรี ประจำปี 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้า และวางแผนการดำเนินงานเปิดบ้านมนุษย์ – สังคม เทพสตรี ประจำปี 2566 (HUSO TRU OPEN HOUSE 2023) ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์