นายชาคริต เสนาไทย ได้รับรางวัล MISS TRANS TRU Ambassador 2022