นายภูวนาท เหนี่ยงจิตร์ ได้รับรางวัล MR. TRU Ambassador 2022