รับพรปีใหม่ 2566 จากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ศุภนัฐ นุตมากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา และประธานชมรมวัฒนธรรมดนตรีไทยจังหวัดลพบุรี เข้าพบท่านอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อรับพรปีใหม่ 2566 และเรียนเชิญเป็นประธานพิธีไหว้ครู จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (กำหนดจัดวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี) เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี