กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำคณะ

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำคณะ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ลานวัฒนเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโดยงานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ TRU

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/humansocial.tru/photos