ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี
ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสให้เกียรติร่วมพิธีไหว้ครู “ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู” จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี และอาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์