กิจกรรมการประชันกลอนสด ระดับมัธยมศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการประชันกลอนสด ระดับมัธยมศึกษา ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ อาคารรัตนเทพสตรี