กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้กฎหมายไทยสมัยใหม่

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้กฎหมายไทยสมัยใหม่ ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/606 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์