พิธีไหว้ครูดนตรี “ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดพิธีไหว้ครูดนตรี “ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู”เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจากนายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติร่วมพิธี ในส่วนของผู้จัดงาน นำโดย ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา
ขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี