ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประชันกลอนสด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในนามหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประชันกลอนสด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 ชิงโล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โบราณสถานวัดปืน จังหวัดลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2566
ออกแบบภาพประชาสัมพันธ์ : นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี