ขอเชิญร่วมงานและให้กำลังใจเยาวชน กิจกรรม “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
ขอเชิญร่วมงานและให้กำลังใจเยาวชน
กิจกรรม “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดลพบุรี และภาคีเครือข่าย

ครั้งแรกของการรวมพลังของนักศึกษา และนักเรียนในจังหวัดลพบุรีกว่า 200 คน
ร่วมบรรเลงดนตรีในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35