นักศึกษาฝึกซ้อมดนตรีไทยและฝึกซ้อมการแสดง เพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา วงดนตรีไทย และนักแสดงจากสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมฝึกซ้อม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช