กำหนดการ “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 35)