ร่วมจัดงาน “นุ่งโจง ห่มสไบ ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมจัดงาน “นุ่งโจง ห่มสไบ ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในการนี้ นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน และ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวรายงาน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงดนตรี วงดนตรีไทย วงเปียโน วงกีตาร์คลาสสิก วง TRU Symphonic Band และ วง Lopburi Youth Symphonic Band วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี