ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
📢ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
***นายเกรียงศักดิ์ พูลพะเนียด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี***
ผู้ประสบอัคคีภัยในตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
📌ช่องทางการบริจาค
ธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี 020287486474
ชื่อบัญชี : เกรียงศักดิ์ พูลพะเนียด