งาน Street Art & Culture Khoksalung ครั้งที่ 1

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน Street Art & Culture Khoksalung ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติร่วมงาน นอกจากนี้ ท่านอธิการบดีและคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังให้เกียรติร่วมเดินแบบเสื้อผ้า “วิถีแห่งสลุง” ผลงานการออกแบบของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ผู้สอนและเป็นที่ปรึกษาในครั้งนี้คือ อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม และผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกทั้ง อาจารย์สนธยา สุขอิ่ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย และผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นพิธีกร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเดินแบบ เป็นผู้ช่วยวิทยากรประจำฐาน และนำบอร์ดเกมไปร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย