นายนำโชค ประสพภักตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับ นายนำโชค ประสพภักตร์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีสากล

รุ่นระดับอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป กลุ่มเครื่องสาย ถ้วยพระราชทาน

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด