อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางดนตรีแก่นักเรียน

อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางดนตรีแก่นักเรียน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) จังหวัดสระบุรี