รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

📣 ประกาศ ‼️
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

🧰 ตำแหน่ง อาจารย์
จำนวน 9 อัตรา

🗓 เปิดรับสมัคร 20-31 มีนาคม 2566
——————