เชิญชวนมารับชมการนำเสนอผลงานทางดนตรี ของนักศึกษาเครื่องมือเอกกีตาร์ ชั้นปีที่ 3

เชิญชวนมารับชมการนำเสนอผลงานทางดนตรี
ของนักศึกษาเครื่องมือเอกกีตาร์ ชั้นปีที่ 3
📌
ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป