การปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น และการมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริหารนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการเขียนเรซูเม่ โดย ผศ.ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์ และ อ.ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคุณภูวดล ไชยสมบูรณ์ จากบริษัท JOBTOPGUN การบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมน้องส่งพี่